top of page

NÄKEMYKSELLINEN
MYYNNIN AIKAKAUSI

SISÄLTÖ
  • Mihin B2B-myyjiä tarvitaan digitalisoituvassa maailmassa

  • Miksi parhaat B2B-myyjät myyvät tutkitusti kuusi kertaa paremmin kuin keskiverto myyjät

Yritysjohto tuskailee bisneksen kanssa ja pandemia on aiheuttanut kokonaan uuden bisnestilanteen. Yrityksissä laaditaan erilaisia skenaariota, miten menestyä nyt ja pandemian jälkeen.


Myyntiorganisaatioiden koko tulee pienenemään merkittävästi digitalisoitumisen myötä. B2B-myyjien myyntitavoitteet ja vastuu kasvavat. Nämä muutokset haastavat koko myyntitoiminnon alkaen kaupallisesta johdosta heijastuen koko yritykseen.


Kuinka muuttuneeseen tilanteeseen voidaan vastata?

PUHUJAT

Harri Lappi ja Jouni Karo

bottom of page