LogoM3lo.png

VIDEO:
MYYNNIN MURROS JA B2B- MYYNNIN KANNATTAVAN KASVUN VARMISTAMINEN

Johdon agendalla on monessa yrityksessä kannattavan kasvun aikaansaaminen, ja ratkaisuja haetaan mm. seuraaviin asioihin:

  • Kuinka B2B-myynti tulisi organisoida

  • Minkälaiset myyjät saavat aikaiseksi Myynnin Kannattavaa Kasvua jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla

  • Mikä rooli on perinteisellä F2F-myyntityöllä ja sähköisillä myyntikanavilla jatkossa 

  • Miten myynnin johtamisen tulee muuttua, jotta myyntiorganisaatio saa aikaiseksi Myynnin Kannattavaa Kasvua

  • Miten myyntijohdon tulee rakentaa myynnin edellytykset uudelle tasolle, jotta myyntiorganisaatio saa aikaiseksi Myynnin Kannattavaa Kasvua

  • Koska B2B-myyntityö on murroksessa, niin miten myynnin edellytyksiä tulee yritystasolla vahvistaa, jotta myyntiorganisaatio kykenee aikaansaamaan Myynnin Kannattavaa Kasvua

Olemme tehneet videon meneillään olevasta B2B-myyntityön murroksesta, ja siitä mihin toimenpiteisiin myyntiorganisaatioissa tulisi ryhtyä, jotta Myynnin Kannattava Kasvu olisi mahdollista. Videolla näytämme myös kansainvälisiä/suomalaisia tutkimustuloksia meneillään olevasta myynnin murroksesta.

 

Jos aihe on ajankohtainen myös teillä, niin silloin suosittelemme, että 33min. video kannattaa katsoa kokonaisuudessaan.

PYYDÄ VIDEO

Kiitos! Lähetämme tallenteen pian.