top of page
  • Writer's pictureM3

Mikä on sinun myyntiorganisaatiosi kilpailukyky?

Tutkimuksemme mukaan suomalaisten myyntiorganisaatioiden kilpailukyky on heikko. Mihin väitteemme perustuu? Teimme rajatun tutkimuksen marraskuun aikana ja vastaajista 80 % edusti yrityksen ylintä johtoa ja 20 % operatiivista myynnin johtoa. Tulokset ovat huolestuttavia B2B-myynnin murroksen keskellä. Yritysjohto on ottanut kriittisesti kantaa myynnin toimintaan. Samaamme tulokset ovat täysin linjassa Gartnerin tutkimuksen kanssa. Yritysjohto kokee, että heillä on selkeä visio myyntityöstä, mutta samalla he ovat tyytymättömiä myynnin toimintaan. Samalla huomaamme, että yritysjohto kokee epävarmuutta myynnin visiosta. Yritysjohto antoi korkeimman arvion myyntijohdon visiosta, mikä on välttävää tasoa, mikäli myynnin kautta haetaan kilpailukykyä.Tahtotilan ja käytännön myynnin toiminnan välillä yritysjohto näkee merkittävän eron. Myynnin ajankäyttö ei yritysjohdon mielestä kohdistu tuloksen kannalta oikeisiin asioihin. Myynnin murros näkyy myyntiorganisaatioille siten, että asiakkaat ohjaavat yhä enemmän myyntiä. Nykyisillä toimintatavoilla on vaikeampaa saada aikaan asiakastapaamisia.

Asiakkaiden puolella päätöksentekoon osallistuu yhä enemmän päättäjiä ja vaikuttajia. Gartnerin tutkimuksen mukaan päättäjien määrä on yli 10 ja vain yhdessä prosentissa 6000 vastaajasta on vain yksi päättäjä. Suomessa yritysjohto näkee saman suuntaisesti, että myynti toimii liian matalalla ja kapealla tasolla.

Gartnerin tutkimuksen mukaan yritysjohto kokee suurena vaikeutena viedä yrityksen strategia myynnin toimenpiteiksi. Tekemämme tutkimuksen mukaan tilanne Suomessa on täysin saman suuntainen.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta benchmarkata oma myyntiorganisaatiosi työskentelyn tehokkuus veloituksetta Tässä on kolme esimerkkiä tutkimuksestamme, jossa oli 14 kysymystä. Jos haluat toteuttaa benchmark-tutkimuksen omassa myyntiorganisaatiossa veloituksetta, ota meihin yhteyttä.

Mikäli haluat vain tehdyn tutkimuksen tulokset, tilaa ne tästä.Comments


bottom of page