top of page
  • Writer's pictureM3

Miten iskukykyinen on myyntiorganisaatiosi?Monissa yrityksissä budjetoidaan nyt ensi vuoden strategiaa numeerisiksi tavoitteiksi. Monessa yrityksessä päätetään investoida uuteen teknologiaan. Yritykset suunnittelevat investointeja erilaisiin järjestelmiin, jotka voivat muuttaa myynnin toimintaa. Myös ChatGPT on noussut nopeasti kuumaksi aiheeksi, johon myyntijohdon tulee ottaa kantaa, miten sitä kannattaa hyödyntää.

McKinseyn vuoden 2022 tutkimuksen "Future of B2B Sales, The Big Reframe," on tärkeitä havaintoja, jotka vaikuttavat nykyaikaiseen B2B-myynnin johtamiseen. Tutkimuksen mukaan 97 % B2B myyntijohtajista pitää ensisijaisena asiana uudelleen kouluttaa myyjiä ja yli 50 % heistä näkee, että myyjillä ei ole riittäviä valmiuksia menestyäkseen myyntityössä.
Myynnin uudelleenkoulutus Yksi merkittävimmistä havainnoista tässä tutkimuksessa on myyntijohtajien yksimielisyys myyntitiimien uudelleen koulutuksen tärkeydestä. Nykypäivän B2B-myynnissä toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja kilpailu on kovaa. Myyjiltä vaaditaan jatkuvaa sopeutumista uusiin tilanteisiin, asiakastarpeisiin ja teknologisiin innovaatioihin.


Myyjien osaamisvaje Toinen huomionarvoinen asia, johon McKinseyn tutkimus viittaa, on myyjien osaamisvaje. Teknologia ja myynnin murros kulkevat käsi kädessä ja ne haastavat myynnin toimintatavat. Yli puolet B2B-myynnin johtajista uskoo, että heidän tiiminsä ei ole riittävän pätevä menestymään myyntityössä. Tämä on huolestuttavaa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden kehittää myyntitiimien taitoja ja kykyjä.


Yli 50 % myynnin johtajista arvioi, että myyjillä ei ole riittäviä valmiuksia menestyäkseen B2B-myyntityössäMiten saat muutoksen toteutumaan?

Usein yrityksen toiminnan muutokseen liittyy nykyisin uudet järjestelmät tai teknologia. Kun yritys haluaa muuttaa toimintaansa, olemme huomanneet Suomessa, että pelkkä myyntivalmennus ei ole riittävä keino. Kun muutoksen johtaminen myynnissä lähtee yrityksen myyntistrategiasta ja tekemisen kulttuurista, yritys onnistuu saavuttamaan tavoitteensa paremmin. Myyntiorganisaation kyvykkyysien arvioinnin merkitys kasvaa, kun muutoksen onnistumiseen tarvitaan oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin.


 

M3 Group Oy auttaa Sinua muutoksen toteuttamisessa.

Tutustu tästä: https://www.m3group.fi/

 

Mitä muutoksia teillä suunnitellaan ensi vuodelle?


Miten teidän myyntiorganisaatiossanne näkyy osaamisvaje?


Kun yritys hakee kannattavaa kasvua, muutokset ovat itsestään selviä nykyisessä toimintaympäristössä. Paras aika aloittaa muutos on tänään.


Olisiko nyt aika keskustella meidän kanssamme?


Ota yhteys tai jätä meille yhteydenottopyyntö.


Saat lisätietoja Pasilta, Jounilta ja Harrilta!

040 041 0264

0400 511 430

0400 606 528
Comments


bottom of page