top of page
  • Writer's pictureM3

Miten myynnin kompleksisuus heijastuu Suomessa?Kirjoitimme kaksi viikkoa sitten Gartnerin tiedon tutkimustuloksesta, jonka mukaan

70 % myynnin johdosta kokee, että aikaisemmat hyväksi koetut myynnin toimenpiteet eivät tuota riittävää tulosta. Saman tutkimuksen mukaan vain 30 % myyntijohdosta kokee kykenevänsä muuttamaan yrityksensä strategian myynnin käytännön toimenpiteiksi.


Tämä viesti herätti paljon mielenkiintoa ja kysymyksiä. Moni päättäjä halusi lisätietoa, miten myynnin kompleksisuus näkyy ja tuntuu suomalaisessa B2B-myyntityössä ja sen johtamisessa.


Suomalaiset päättäjät arvostavat faktaa ja dataa, kun he luovat oman näkemyksensä myynnistä ja sen uudistamistarpeesta. Meiltä toivottiin, että tekisimme lyhyen selvityksen, miten päättäjät kokevat myynnin kompleksisuuden. Selvitys keskittyy tässä vaiheessa myyntiorganisaation toimintaan ja työskentelyn tehokkuuteen. Tulokset antavat suuntaviivoja, mihin myyntijohdon kannattaa kiinnittää huomiota.


Tässä alla on linkki, josta pääset kysymyksiin. Toivomme, että käytät n. 3 minuuttia vastaamiseen.


Kiitämme etukäteen vastauksista!”Complex is a new simple” on johtopäätös tuoreesta tutkimuksesta, jonka Challenger Inc. on tehnyt. Liiketoiminnan näkökulmasta haasteena on kasvun hiipuminen ja kannattavuusmarginaalit pienenevät, ellei yritys uudista myyntitoimintojaan. Tämän takia yritysjohdon agendalla on poikkeuksetta Myynnin Kannattavan Kasvun aikaansaaminen.


Myynnin Kannattava Kasvu ei toteudu perinteisillä myyntikoulutuksilla tai ”kikkakolmosilla”.


Comments


bottom of page