top of page
  • Writer's pictureM3

Miten hyvässä kunnossa ovat teillä seuraavat kolme asiaa...

Yritys voi halutessaan erottua markkinoilla ja rakentaa kilpailukykyä myynnillä. Tutkimuksen mukaan yrityksellä on huippumyyntiorganisaatio, kun sillä on kolme asiaa kunnossa ja ne tukevat toisiaan: myyntistrategia, tekemisen kulttuuri ja oikeat kyvykkyydet oikeissa tehtävissä.


LSA Globalin Tristam B. Brownin tutkimuksen mukaan nämä asiat tuottavat tutkitusti vaikuttavia tuloksia. Tutkimuksessa, johon osallistui 410 yritystä kahdeksalta eri toimialalta, havaittiin, että organisaatiot, joilla on selkeä myyntistrategia, vahva tekemisen kulttuuri ja oikeat kyvykkyydet määriteltyinä tekevät paljon parempaa tulosta kuin muut.


Tuloserot ovat isot, koska huiput saavuttivat 52 % nopeampaa kasvua ja 72 % parempaa kannattavuutta.1. Selkeä myyntistrategia

Huippumyyntiorganisaatioilla on selkeä, harkittu myyntistrategia. Tämä strategia määrittelee tarkasti tahtotilan myynnin eri tasoille ja asettaa roolit sekä vastuut selkeästi. Yrityksessä tiedetään, että jokaisella myyntitehtävällä on oma paikkansa kokonaisuudessa, ja strategian avulla varmistetaan, että jokainen myyntiponnistus tukee organisaation yhteisiä tavoitteita. Tämä antaa meille selkeän suunnan ja auttaa välttämään epäyhtenäisyyttä.


2. Tekemisen kulttuuri

Menestyneet myyntiorganisaatiot eivät pelkästään puhu myyntikulttuuristaan, vaan he myös elävät sitä käytännössä. Tekemisen kulttuuri on integroitu organisaation kaikkeen toimintaan, erityisesti asiakastyöskentelyyn. Tämä kulttuuri näkyy siinä, miten yrityksen ihmiset kohtelevat asiakkaita, miten he reagoivat haasteisiin ja miten nopeasti sopeutuvat muuttuviin tilanteisiin. Tämän takia on tärkeää, että yrityksellä on yhteiset toimintatavat ja prosessit, joiden pohjalta työskennellään asiakkaiden kanssa. Se luo pohjan luottamukselle, joka on välttämätöntä pitkäaikaisille asiakassuhteille.


3. Oikeat kyvykkyydet oikeissa tehtävissä

Huippumyyntiorganisaatiot eivät ainoastaan hanki lahjakkaita yksilöitä, vaan ne myös määrittelevät selkeästi, millaisia kykyjä tarvitaan strategian toteuttamiseen. Tämä koskee niin nykyisiä työntekijöitä kuin uusien rekrytointien suunnittelua. Koulutus- ja kehitysohjelmat on suunniteltu pitämään henkilöstö ajan tasalla ja varmistamaan, että organisaatio säilyttää tarvittavat taidot ja kyvykkyydet.

Nämä kolme tekijää, selkeä myyntistrategia, tekemisen kulttuuri ja oikeat kyvykkyydet, muodostavat vahvan perustan huippumyyntiorganisaation menestykselle. Tämä perusta ei ainoastaan auta saavuttamaan nykyisiä tavoitteitamme, vaan se myös varmistaa organisaatiomme pitkäaikaisen kestävyyden ja kasvun.Miten voit kehittää myynnistä kilpailukykyä?

Yrityksillä on oma tilanteensa ja parhaat tulokset saadaan, kun lähdetään liikkeelle yrityksen strategiasta, toiminnan nykytilasta ja johdon tahtotilasta. Yhden yrityksen haasteena voi olla saada organisaatio ymmärtämään mikä rooli kaikilla on myynnissä ja kasvu tavoitteita vasten laaditaan myyntistrategia. Toisessa yrityksessä haaste on löytää uusia tapoja olla aktiivinen asiakkaiden kanssa ja tarvitaan uusi lähestymistapa asiakastyöskentelyyn. Kolmas yritys voi huomata, että myynnin valmentaminen ei tuota haluttuja tuloksia, kun ei ole tunnistettu myynnin kyvykkyyksiä. Tällöin lähdetään liikkeelle myyjien kyvykkyysien arvioinnilla.


Kolme asiaa tulee kuntoon, kun johto lähtee liikkeelle. Tällaiset asiat vaativat luottamuksellista keskustelua ja yhteistä näkemystä, mistä kannattaa aloittaa.


Olisiko nyt aika keskustella meidän kanssamme?


Ota yhteys tai jätä meille yhteydenottopyyntö.

Saat lisätietoja Pasilta, Jounilta ja Harrilta!

040 041 0264

0400 511 430

0400 606 528

Comments


bottom of page