top of page
  • Writer's pictureM3

Onko myyjä itse oman kehittymisensä este?


Moni myyntijohtaja kokee haasteena sen, että myyjällä ei ole motivaatiota tai tavoitetta kehittyä. Silti motivoituneet ja tavoitteelliset myyjät eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan eivätkä kehity työssään. Kun haluamme saada aikaan tuloksia, yritämme muuttaa myyjän käyttäytymistä siinä onnistumatta. Yksilön johtaminen ja kehittäminen on helpompaa, kun tiedämme, mitkä asiat vaikuttavat myyjän käyttäytymiseen.

Myyjäksi ei synnytä vaan myyjäksi opitaan. Joillekin myyntityö on toiveammatti, mutta useat myyjät ovat ajautuneet myynnin pariin ja jotkut on ohjattu myymään. Myyntityö on vaikuttamisen ja kommunikoinnin ammatti, jonka myyjä oppii asiakkaiden kanssa onnistumisten ja epäonnistumisten vuoksi. Tällä tavalla myyjälle syntyy oma toimintamalli, jota hän pyrkii toistamaan. Jos myyjän toimintamalli tuo tuloksia, myyjä menestyy. Myynnissä tulokset syntyvät systemaattisella tekemisellä. Uuden oppiminen ja oman toimintamallin muuttaminen myynnissä voi olla vaikeaa, koska meillä kaikilla on tiedostamattomia myyntiesteitä. Nämä myyntiesteet ovat syntyneet kokemuksen myötä myyntityössä ja elämän vuorovaikutustilanteissa. Asiakkaamme ovat huomanneet, että myyjän kehittymisessä on hyvä ottaa huomioon myös hänelle itselleen tiedostamattomat voimavarat.Yli 80 %:lla myyjistä on tiedostamattomia myyntiesteitä
SPQ / FSA Gold -arvio on myyntipotentiaalin arviointityökalu. SPQ / FSA Gold on erinomainen tapa tunnistaa nämä myyntiesteet. Se auttaa myyntijohtoa ja myyjää ymmärtämään paremmin myyjien vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjoamaan yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tämä voi auttaa myyjiä rikkomaan omat uskomuksensa ja löytämään uusia, tehokkaampia tapoja myydä.

 

Kun tunnistat kehittymisen esteitä ja haluat keskustella niistä, ota yhteyttä tai pyydä meitä ottamaan yhteyttä.


Saat lisätietoja Pasilta, Jounilta ja Harrilta!

040 041 0264

0400 511 430

0400 606 528

댓글


bottom of page